Často kladené otázky


Vydávají plechové krytiny při dešti hluk?

Plechová krytina se v dešti chová přibližně stejně jako jiné druhy střešních krytin. Pokud je podkroví obýváno, je i zatepleno a skladba obsahuje i další stavební prvky jako dřevěnou konstrukci, podhled, atd. Díky rozmanitosti těchto materiálů dochází utlumení většiny zvukových frekvencí, včetně zvuku deště, na normální hranici. Více bude zvuk pronikat například okny, než střešním souvrstvím. 

Je kotvení krytiny šrouby s podložkou spolehlivé?

Bez spolehlivého utěsnění vrutů by takto upevněná krytina nemohla fungovat. Těsnění tvořené speciální EPDM pryží zajistí neprostupnost vodě po celou životnost krytiny. V současnosti je nejstarším takto kotveným střechám v ČR již více než 20 let. Problém netěsnosti vrutů nebyl dosud hlášen ani jednou. Vlivem zahřátí krytiny se v letních měsících podložka částečně přilepí k plechu a spolehlive utěsní okolí dříku vrutu. Je třeba si uvědomit, že většina střešních krytin jiných druhů je založena na pouhém položení přes sebe, nebo dokonce přibíjení hřebíky. Je nasnadě, že těsněný vrut dosahuje vyšší těsnosti i přesto, že je umístěn ve spodní vlně krytiny. Montáž vrutů do vrchní vlny není doporučena z důvodů nemožnosti vrut správně dotáhnout, aniž by nedošlo k deformaci krytiny. 

Plechová krytina mi zrezne.

Rez - koroze, je projev, který můžeme pozorovat na oceli v případě, že jsou překonány všechny způsoby její povrchové úpravy. U střešních krytin je na ochranu ocelového jádra důsledně myšleno. Stará se o ni vrstva zinku a dále vrstvy speciálních povrchových úprav. Podle provedení krytiny se nanáší jedna či více vrstev, které chrání ocel před povětrnostními vlivy. Na střižných hrnách pak kladně působí zinek. Střižné hrany se navíc zatírají speciální opravnou barvou, která také zvyšuje korozivní odolnost střihu.

Budu muset střechu natírat?

Střechu z předlakovaného materiálu, jak název napovídá, nemusíte po dobu životnost povrchové úpravy natírat. Pokročilé polyesterové nátěry jsou schopny odolat desítky let bez radikálního vlivu na odstín, nebo celistvost povrchu. Životnost barvy je ovlivněna mnoha faktory, nejvíce však slunečním zářením. Ze střechy a žlabů je třeba pouze odstraňovat napadané nečistoty nebo kritické množství sněhu.


                Na plechových krytinách se více sráží voda.

Srážlivost vzdušné vlhkosti záleží na mnoha faktorech. Obvykle se ve střešních vrstvách odehrává v zimě nebo při rázové změně teplot či tlaků. Děje se tak u plechových i jiných krytin a tyto vlivy jsou eliminovány vhodnými pojistnými vrstvami. Nejčastěji difuzní fólií. U správně navržené a provedené střechy se tyto fyzikální děje odehrávají ve větrané štěrbině. Vysrážená vlhkost může po odeznění kondenzačních podmínek opět odvětrávat mimo střechu, aniž by ohrožovala tepelnou izolaci nebo dokonce interiér budovy. 

Bude mi ze střechy sjíždět sníh?

Ano, na plechových krytinách se sníh obvykle nedrží. Nicméně záleží také na sklonu střechy a průběhu zimy. Pakliže dochází k častým výkyvům teplot, může sníh přemrzat a měnit se na led, který má jiné charakteristiky a může se na krytině hromadit. V případech kdy sníh nesmí ze střechy sjíždět, například z důvodu chodníku pod střechou, je doporučeno nainstalovat sněhové zábrany. Ty bezpečně zadrží sníh na střešní krytině a nedovolí mu napáchat případné škody způsobené jeho pádem ze střechy.


                Je pod plechovou krytinu třeba pokládat další speciální pojistné vrstvy?

Střešní skladba pod plechové krytiny se nijak neliší od jiných typových skladeb šikmých střech. Žádné speciální, neobvyklé, vrstvy se pod plechové krytiny nenavrhují. Naopak si plechové krytiny u nižších sklonů stále drží svou těsnost a skladba vrstev se nemusí doplňovat o další vodotěsné vrstvy, které by dešťovou vodu odváděly namísto krytiny. Díky minimu spár a jejich řešení je zatečení správně položenou krytinou nepravděpodobné. Plechová krytina se nepřirozeně leskne.

Předlakované kryiny Lindab se dodávají v lesklém i matném provedení. Ani lesklé provedení však nevykazuje vysoký lesk, ale spíše pololesklý povrch. Při provozu střechy navíc dochází nevyhnutelně k zaprášení střechy a tím pádem i potlačení lesku. Pro své uvážení si vždy můžete vyžádat vzorky skutečných plechů v požadovaných barvách.